Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Oblicz łączną długość krawędzi prostopadłościanu o wymiarach 6 cm x 5 cm x 1 dm. 4.36 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Oblicz łączną długość krawędzi prostopadłościanu o wymiarach 6 cm x 5 cm x 1 dm.

2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

1 dm= 10cm

Obliczam długość krawędzi prostopadłościanu:

4 ∙ 5 + 4 ∙ 6 + 4 ∙ 10 = 84cm

Odpowiedź:

Suma długości krawędzi prostopadłościanu wynosi 84 cm

Załączniki: