Matematyka
 
Matematyka z plusem 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Oblicz wartości wyrażeń algebraicznych a) 1+x-y dla x=5 i y=3 4.77 gwiazdek na podstawie 13 opinii

Oblicz wartości wyrażeń algebraicznych a) 1+x-y dla x=5 i y=3

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

a) 3x+ 1

dla x =  i y = 3 

1 + 5 - 3 =  3

 

b) 2 (a - b)

dla a = 4 i b = 0

2 (4 - 0) = 2  4 = 8

 

c) 4x + 2 y - 10 

dla x = -1 i y = 1

(-1) + 2  1 - 10 =  -4 + 2 - 10 =  -12