Matematyka
 
Matematyka z plusem 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Na osi liczbowej w punkcie o współrzędnej 0 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Na osi liczbowej w punkcie o współrzędnej 0

Ł13 Zadanie
Ł14 Zadanie

Nalezy wypisać i obliczyć wszystkie kombinacje trzech liczb na kostce:

1 + 3 + 5 = 9

1 + 3 - 2 = 2

1 + 3 - 4 = 0

1 + 3 - 6 = -2

1 + 5 - 2 = 4

1 + 5 - 4 = 2

1 + 5 - 6 = 0

1 - 2 - 4 = -5

1 - 2 - 6 = -7

1 - 4 - 6 = -9

3 + 5 - 2 = 6

3 + 5 - 4 = 4

3 + 5 - 6 = 2

3 - 2 - 4 = -3

3 - 2 - 6 = -5

3 - 4 - 6 = -7

5 - 2 - 4 = -1

5 - 2 - 6 = -3

5 - 4 - 6 = -5

-2 - 4 - 6 = -12

 

Zatem po trzech rzutach pionek może być przy współrzędnych: 9, 2, 0, -2, 4, -5, -7, -9, 6, -3, -1 -12