Matematyka
 
Matematyka z plusem 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
a) Które z podanych ilorazów są równe 0,372:0,24. 3.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii

a) Które z podanych ilorazów są równe 0,372:0,24.

18 Zadanie
19 Zadanie
20 Zadanie
21 Zadanie

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

Ilorazy, które są równe 0,372:0,24, to:   ,    i   .

 

 

b)

Wszystkie ilorazy zapisaliśmy w postaci,w  której dzielimy przez 240. Największy iloraz to ten, w którym dzielna jest największa, a najmniejszy to ten, w którym dzielna jest najmniejsza.

Największym ilorazem jest   , a najmniejszym  -  oraz   .