Matematyka
 
Matematyka z plusem 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014

150cm-10cm=140cm 

80-10=70cm 

P=a ∙ b 

a=140cm=1,4m 

b=70cm=0,7m 

P=1,4 ∙ 0,7=0,98m 2

Odpowiedź: D