Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
W trapezie ABCD podstawa AB ma długość 12 cm. 4.22 gwiazdek na podstawie 9 opinii

W trapezie ABCD podstawa AB ma długość 12 cm.

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
Zagadka Zadanie

Aby podzielić ten trapez na trójkąt i czworokąt o jednakowych polach należy narysować odcinek wychodzący z jednego z wierzchołków trapezu, przecinający przeciwległą podstawę. 

                

h - wysokość trapezu

Pole trapezu obliczylibyśmy jako:

`P=(12+7)*1/2*h=19*1/2*h=19/2*h` 

 

Skoro pole czworokąta i pole trójkąta mają być równe, to każde z tych pól musi wynosić połowę pola trapezu ABCD, czyli

`19/2*h:2=19/2*h*1/2=19/4*h` 

 

Pole czworokąta AECD (jest on trapezem) obliczylibyśmy jako: 

`(square+7)*h*1/2`    , `square` oznacza długość odcinka AE , wiemy, że to pole ma być równe `19/4*h` 

`(square+7)*h*1/2=19/4*h\ \ \ |:h` 

`(square+7)*1/2=19/4`     `|*2` 

`square+7=19/4*2` 

`square+7=19/2` 

`square=19/2-7=19/2-14/2=5/2=2 1/2` 

Więc odcinek AE ma długość `2 1/2`cm , czyli odcinek EB ma długość `12-2 1/2=9 1/2` cm 

 

ODP:  Aby podzielić ten trapez na trójkąt i czworokąt o równych polach należy odmierzyć odcinek AE o długości `2 1/2` cm, a następnie narysować odcinek CE.