Matematyka
 
Matematyka z plusem 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Jak podzielić trójkąt na trzy trójkąty o jednakowych polach 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Jak podzielić trójkąt na trzy trójkąty o jednakowych polach

2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
Zagadka Zadanie

Rysujemy dowolny trójkąt. Oznaczmy jego wierzchołki literami A, B i C. 

Dzielimy podstawę AB na trzy równe odcinki.

Otrzymujemy odcinki AD, DE oraz EB o równej długości:

 

Łączymy punkty D i E (punkty dzielące podstawę AB) z wierzchołkiem C.

Otrzymujemy 3 trójkąty ADC, DEC oraz EBC.

W każdym z tych trójkątów podstawy AD, DE oraz EB mają równe długości.

Wysokości poprowadzone na odpowiednie podstawy każdego z tych trójkątów są równe długości odcinka CF.

Trójkąty mają podstawy równej długości oraz wysokości równej długości, więc ich pola są równe.