Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Dwa jednakowe kwadraty o przekątnych długości 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Oznaczmy na rysunku długości oraz punkt C i D:

Obliczmy długość BC: 7cm-5cm=2cm

Analogicznie długość odcinka AD: 7cm-5cm=2cm

Zatem odcinek CD ma długość: 7cm-2cm-2cm=3cm

Wzór na pole kwadratu:

gdzie i to przekątne kwadratu o długości 3cm

 

 

 Odpowiedź: Pole kwadratu wynosi