Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Oblicz pola i obwody narysowanych figur 4.37 gwiazdek na podstawie 8 opinii

a) Na pole figury skłąda się pole małego i dużego kwadratu (zobacz rysunek)

 

b) Dzielimy figurę na trzy prostokąty