Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Która spośród figur oznaczonych numerami 1, 2, 3 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Która spośród figur oznaczonych numerami 1, 2, 3

Ł7 Zadanie
Ł8 Zadanie

Zwróć uwagę, że jeśli figurę z pierwszej kolumny połączymy z figurą z drugiej kolumny (naniesiemy jedną na drugą) to otrzymamy figurę z trzeciej kolumny.

Zatem pod znakiem zapytania kryje się figura z numerem 5.