Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Z.Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, M.Karpiński, J.Lech,A.Mysior, K.Zarzycka
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

`c)\ P=pi*(20:2)^2\ cm^2=pi*10^2\ cm^2=100pi\ cm^2~~100*3,14\ cm^2=314\ cm^2`

`d)\ P=pi*(2,2:2)^2 \ m^2=pi*1,1^2\ m^2=1,21pi\ m^2~~1,21*3,14\ m^2=3,7994\ m^2`

`e)\ 2pir=3pi\ cm`  

`r=3pi:2pi=(3pi)/(2pi)=3/2\ cm`

`P=pi*(3/2)^2\ cm^2=9/4pi\ cm^2~~9/4*3,14\ cm^2=(28,26)/4\ cm^2=7,065\ cm^2`

`f)\ 2pir=(3pi)/4\ m`  

  `r=`   `(3pi)/4:2pi`   `=(3pi)/4*1/(2pi)=`   `3/8\ m`

`P=pi*(3/8)^2\ m^2=9/64pi\ m^2~~9/64*3,14\ m^2=(28,26)/64\ m^2~~0,44\ m^2`