Matematyka
 
Matematyka z plusem 2 2010 (Podręcznik)
 
Autorzy: Z.Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, M.Karpiński, J.Lech,A.Mysior, K.Zarzycka
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010
Które z podanych ułamków nie przedstawiają liczb naturalnych. 3.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Aby ułamek przedstawiał liczbę naturalną, licznik musi dzielić się przez mianownik.

Liczba dzieli się przez 9, jeśli suma cyfr tej liczby dzieli się przez 9. 

   

suma cyfr w mianowniku to 1+0+..+0+8=9, więc jest to liczba naturalna.

   

suma cyfr w mianowniku to 1+0+...+0+9=10, więc nie jest to liczba naturalna.

 

czyli jest to liczba naturalna.

 

Liczba dzieli się przez 6, jeśli dzieli się przez 2 i przez 3, czyli jeśli ostatnia cyfra tej liczby to 0, 2, 4, 6 lub 8 i suma cyfr tej liczby dzieli się przez 3

 

licznik nie dzieli się przez 2, więc nie jest to liczba naturalna.

 

licznik dzieli się przez 2 i przez 3 (suma cyfr w liczniku to 1+0+...+0+2=3), więc jest to liczba naturalna.

 

licznik dzieli się przez 2 i przez 3( suma cyrf w liczniku wynosi 9+...+9+6=3(3+...+3+2)), więc ta liczba jest liczbą naturalna.

 

Liczba dzieli się przez 10, jeśli ostatnią cyfrą tej liczby jest 0

 

warto zauważyć, że podnosząc 6 do jakiejkolwiek potęgi ostatnią cyfrą otrzymanego wyniku będzie 6, jeśli dodamy do tego 44 to na końcu otrzymamy 0, czyli licznik dzieli się przez 10, cały ułamek jest więc liczbą naturalną.

 

 

 

 

Jeśli 9 podniesiemy do potęgi nieparzystej to cyfra jedności wynosi 9, a jeśli do potęgi parzystej to 1, czyli cyfrą jedności liczby 9 140  jest 1, więc licznik jest podzielny przez 10, stąd liczba ta jest liczbą naturalną.

Odpowiedź: Liczb naturalnych nie przedstawiają ułamki o numerach 2 i 4.