Matematyka
 
Matematyka z plusem 2 2010 (Podręcznik)
 
Autorzy: Z.Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, M.Karpiński, J.Lech,A.Mysior, K.Zarzycka
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010
Kostki sześcienne o krawędzi ... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

 

a) 2 kostki

Aby obliczyć długość przekątnej (zaznaczona na rysunku kolorem czerwonym) prostopadłościanu składającego się z dwóch kostek musimy obliczyć przekątną podstawy (zaznaczona kolorem zielonym) oraz wysokość tego prostopadłościanu.

Kostka ma bok długości 1, więc wysokość H = 2.

 

W podstwie znajduje się kwadrat. Przekątną kwadratu obliczymy korzystając ze wzoru:

 

gdzie a - długość boku kwadratu.

Bok ma długość 1, więc:

 

Przekątna podstawy (zaznaczona kolorem zielonym) ma długość √2.

 

Przekątna prostopadłościanu (oznaczona literą c), przekątna podstawy (ozn. d) oraz wysokość prostopadłościanu (ozn. H) tworzą trójkąt prostokątny. Przyprostokątnymi są: przekątna podstawy oraz wysokość prostopadłościanu. Korzystamy z tw. Pitagorasa:

 

 

 

 

 

Długość przyprostokątnej wynosi √6.

 

b) 3 kostki

Wysokość H = 3.

Podstawa jest cały czas taka sama, więc przekątna podstawy wynosi   d =  √2.

Przekątna prostopadłościanu (oznaczona literą c), przekątna podstawy (ozn. d) oraz wysokość prostopadłościanu (ozn. H) tworzą trójkąt prostokątny. Przyprostokątnymi są: przekątna podstawy oraz wysokość prostopadłościanu. Korzystamy z tw. Pitagorasa:

 

 

 

 

 

Długość przyprostokątnej wynosi √11.

 

 

c) 5 kostek

Wysokość H = 5.

Podstawa jest cały czas taka sama, więc przekątna podstawy wynosi   d =  √2.

Przekątna prostopadłościanu (oznaczona literą c), przekątna podstawy (ozn. d) oraz wysokość prostopadłościanu (ozn. H) tworzą trójkąt prostokątny. Przyprostokątnymi są: przekątna podstawy oraz wysokość prostopadłościanu. Korzystamy z tw. Pitagorasa:

 

 

 

 

  

Długość przyprostokątnej wynosi 3√3.

 

 

d) n kostek

Wysokość H = n.

Podstawa jest cały czas taka sama, więc przekątna podstawy wynosi   d =  √2.

Przekątna prostopadłościanu (oznaczona literą c), przekątna podstawy (ozn. d) oraz wysokość prostopadłościanu (ozn. H) tworzą trójkąt prostokątny. Przyprostokątnymi są: przekątna podstawy oraz wysokość prostopadłościanu. Korzystamy z tw. Pitagorasa:

 

 

 

 

  

Długość przyprostokątnej wynosi √(2+n ² ).