Matematyka
 
Matematyka z plusem 2 2010 (Podręcznik)
 
Autorzy: Z.Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, M.Karpiński, J.Lech,A.Mysior, K.Zarzycka
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010
Na okręgu o promieniu 2cm opisz trójkąt prostokątny równoramienny. 4.42 gwiazdek na podstawie 12 opinii
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Thumb 13

1. Narysuj okrąg o promieniu 2 cm.

2. Narysuj styczną do okręgu i i prostą prostopadłą do tej stycznej styczną do okręgu. Punkt przecęcia stycznych oznacz przez A.

3. Narysuj dwusieczną kąta A, a następnie prostą prostopadłą do tej dwusiecznej styczną do okręgu. Punkty przecęcia prostej prostpadłej ze stycznymi z punktu a oznacz przez B i C.

4. Trójkąt ABC to szukany trójkąt.