Matematyka
 
Matematyka z plusem 2 2010 (Podręcznik)
 
Autorzy: Z.Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, M.Karpiński, J.Lech,A.Mysior, K.Zarzycka
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

a) Rysujemy okrąg o promieniu 4 cm.

  Thumb zad4 str173 amzp gim2 podr

 Następnie postępujemy zgodnie ze wskazówkami ze strony 172.

Rysujemy prostą przechodzącą przez środek okręgu. Z miejsc przecięcia tej prostej z okręgiem zakreślamy łuki o rozwartości większej niż promień okręgu (czyli więcej niż 4 cm). Przez punkty, w których łuki się przecinają prowadzimy prostą. W ten sposób skontruowaliśmy dwie proste prostopadłe przecinające się w środku okręgu.

Thumb zad4 str173 bmzp gim2 podr

Następnie konstruujemy dwusieczne otrzymanych kątów prostych. 

Thumb zad4 str173 cmzp gim2 podr

Punkty przecięcia tych prostych z okręgiem są wierzchołkami ośmiokata foremnego. Połączmy te punkty.

Thumb zad4 str173 dmzp gim2 podr

 

 

b) Wykonaj konstrukcje ośmiokąta foremnego przedstawioną w powyższym przykładzie.

  Thumb zad4 str173 emzp gim2 podr

Następnie konstruujemy symetralną jednego z boków tego ośmiokąta.

Thumb zad4 str173 fmzp gim2 podr

 

Odmierzamy długość między punktem przecięcia tej symetralnej z okręgiem, a punkem z nim sąsiadującym. odmierzoną długość odkładamy na okręgu 16 razy. Po połączeniu wyznaczonych punktów powstaje szesnastokat foremny (zaznaczony kolorem czerwonym).

Thumb zad4 str173 gmzp gim2 podr