Matematyka
 
Matematyka z plusem 2 2010 (Podręcznik)
 
Autorzy: Z.Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, M.Karpiński, J.Lech,A.Mysior, K.Zarzycka
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010

Kąt między ramionami AC i BC trójkąta równoramiennego

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Punkt O to punkt przecięcia dwusiecznych kątów trójkąta ABC, natomiast punkt S to punkt przecięcia symetralnych boków trójkąta ABC. 

Obliczmy miary pozostałych kątów trójkąta ABC: 

 

 

 

 

 

Zauważamy kąt środkowy i wpisany oparte na tym samym łuku, dlatego miara zaznaczonego na pomarańczowo jest 2 razy większa niż kąt 20 o (bo jest kątem środkowym).

  Thumb 5cs168

 

Teraz obliczamy miarę kąta zaznaczonego na rysunku czerwoną strzałką: 

Thumb 5ds168

W zacieniowanym trójkącie możemy obliczyć miarę kąta przyległego do kąta zaznaczonego strzałką. Ta miara wynosi 180 o -55 o =125 o .

  Thumb 5es168

Obliczamy szukaną miarę kąta (korzystając z faktu, że suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 o , dla zacieniowanego trójkąta):