Matematyka
 
Matematyka z plusem 2 2010 (Podręcznik)
 
Autorzy: Z.Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, M.Karpiński, J.Lech,A.Mysior, K.Zarzycka
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010
Skonstruuj kwadrat, którego pole jest równe: a) sumie pół narysowanych kwadratów, (...) 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Skonstruuj kwadrat, którego pole jest równe: a) sumie pół narysowanych kwadratów, (...)

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

a) Musimy skonstruować trójkąt prostokątny, którego przyprostokątne mają boki takiej długości, jak boki kwadratów.

1. Konstruujemy kąt prosty - kreślimy prostą a następnie z dwóch dowolnych punktów na prostej kreślimy po dwa łuki (w górę i w dół) nie zmieniając rozwartości cyrkla. Łączymy otrzymane punkty przecięcia. 

2. Mierzymy cyrklem długość boku pierwszego kwadratu, wbijamy nóżkę cyrkla w wierzchołek kąta prostego, kreślimy łuk, to samo robimy z drugim bokiem kwadratu (odkładamy go na drugim ramieniu kąta). 

Czerwony odcinek to bok kwadratu, który mamy skonstruować. 

3. Przedłużamy czerwony odcinek (na rysunku przedłużenie zaznaczono na zielono), mierzymy cryklem długość odcinka AB. Wbijamy nóżkę cyrkla w punkt A, odkładamy odcinek na przedłużeniu, to samo robimy dla punktu B. Powstały punkty E i F. 

4. Ustawiamy rozwartość cyrkla większą niż połowa odcinka AE. Kreślimy po dwa łuki w górę i w dół z punktów E i A. Łączymy otrzymane miejsca przecięcia. Czynności powtarzamy dla odcinka FB. 

5. Mierzymy cyrklem długość odcinka AB, następnie odkładamy ją z punktów A i B na otrzymane zielone proste. Powstałe punkty C i D to wierzchołki kwadratu. 

  Thumb 2

 

b) Musimy skonstruować trójkąt prostokątny o przyprostokątnej i przeciwprostąkątnej o podanych długościach.

1. Konstruujemy kąt prosty. oznaczamy przez A jego wierzchołek.

2. Mierzymy cyrklem długość boku mniejszego kwadratu, wbijamy nóżkę cyrkla w wierzchołek kąta prostego, kreślimy łuk na boku kąta. Punkt oznaczamy przez B. Odmierzamy długość boku większego kwadratu z B kreślimy łuk na drugim boku kąta oznaczając go przez C. AC to bok szukanego kwadratu.

3. Konstruujemy kwadrat o podanym boku (jak w podpunkcie a)