Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Z.Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, M.Karpiński, J.Lech,A.Mysior, K.Zarzycka
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010
Rozwiąż podane układy równań metodą podstawiania:a) x + 2y = -2 2x - y = 1 4.82 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Rozwiąż podane układy równań metodą podstawiania:a) x + 2y = -2 2x - y = 1

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

 

       

       

         

       

       

       

 

       

       

       

       

       

 

       

       

        

        

       

       

 

        

        

       `{(y=9-2x), (13x=39\ \ |:13):}`  

       `{(y=9-2x), (x=3):}`  

       `{(y=9-2*3=9-6=3), (x=3):}`  

`e)\ {(3x-2y=5), (2x-y=4\ \ |+y-4):}`  

      `{(3x-2y=5), (y=2x-4):}`  

      `{(3x-2(2x-4)=5), (y=2x-4):}`  

      `{(3x-4x+8=5\ \ |-8), (y=2x-4):}`   

      `{(-x=-3), (y=2x-4):}`           

      `{(x=3), (y=2*3-4=6-4=2):}`  

`f)\ {(2x+9y=-9), (-3x+3y=8\ \ |+3x):}`   

        `{(2x+3*(8+3x)=-9), (3y=8+3x):}`  

        `{(2x+24+9x=-9), (3y=8+3x):}`  

        `{(11x+24=-9\ \ |-24), (3y=8+3x):}`  

        `{(11x=-33\ \ |:11), (3y=8+3x):}`  

       `{(x=-3), (3y=8+3*(-3)=8-9=-1\ \ |:3):}`   

       `{(x=-3), (y=-1/3):}`     

`g)\ {(2x+3y=4\ \ |-3y), (8x-5y=-1):}`  

       `{(2x=4-3y), (4*(4-3y)-5y=-1):}`  

       `{(2x=4-3y), (16-12y-5y=-1\ \ |-16):}`  

      `{(2x=4-3y), (-17y=-17\ \ |:(-17)):}`  

       `{(2x=4-3y), (y=1):}`  

      `{(2x=4-3=1\ \ |:2), (y=1):}`  

      `{(x=1/2), (y=1):}`  

`h)\ {(x-y=0\ \ |+y), (x+y+z=4), (x+2y+3z=9):}`  

        `{(x=y), (2x+z=4\ \ |-2x), (3y+3z=9\ \ |:3):}`   

        `{(x=y), (z=4-2x), (y+z=3):}`    

        `{(x=y), (z=4-2x), (x+4-2x=3\ \ |-4):}`   

        `{(x=y), (z=4-2x), (-x=-1):}`        

       `{(x=y), (z=4-2x), (x=1):}`    

       `{(x=1), (y=1), (z=4-2=2):}`