Chemia
 
Chemia Nowej Ery 2 2013 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Danuta Babczonek-Wróbel, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013

Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy rodzajów mieszanin

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Mieszanina:                                 Rodzaj mieszaniny:                                Metoda rozdzielenia:

mak z solą kuchenną                      niejednorodna                                      rozpuszczenie w wodzie, sączenie i odparowanie wody

opiłki żelaza z pieprzem                  niejednorodna                                      za pomocą magnesu

woda z kaszą jęczmienną               niejednorodna                                      sączenie

woda z denaturatem                         jednorodna                                          destylacja

mąka z wodą                                   niejednorodna                                      dekantacja

midgały z solą                                  niejednorodna                                      rozpuszczenie w wodzie, sączenie, odparowanie wody