Chemia
 
Chemia Nowej Ery 2 2013 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Danuta Babczonek-Wróbel, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013

W wyniku dysocjacji jonowej zasady wapniowej

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Zgodnie ze stechiometrią reakcji dysocjacji jonowej wodorotlenku wapnia:

  

Prawidłowa odpowiedź: a) 2 razy więcej anionów wodorotlenkowych niż kationów wapnia.