Matematyka
 
Matematyka z plusem 5.Liczby Całkowite i Ułamki. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: M.Dobrowolska, A. Szulc
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2013
Iloraz 25 : a jest liczbą dodatnią 3.45 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Iloraz 25 : a jest liczbą dodatnią

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Jeśli 25:a jest liczbą dodatnia, to a musi być liczbą dodatnią (25 jest dodatnie, wynik dzielenia dodatniej przez dodatnią jest dodatni, a wynik dzielenia dodatniej przez ujemną byłby ujemny)

 

a) Ta liczba jest iloczynem liczby ujemnej (-3) i liczby dodatniej (a), więc wynik będzie UJEMNY. 

b) Ta liczba jest ilorazem liczby dodatniej (a) przez liczbę ujemną (-1), więc wynik będzie UJEMNY.