Matematyka
 
Matematyka z plusem 1. Zbiór zadań (Zbiór zadań)
 
Autorzy: M Braun, J. Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2013

Pole trójkąta ABC jest równe 21 cm^2, |AB|=6cm i |AC|=8cm

47 Zadanie
50 Zadanie
51 Zadanie
52 Zadanie
53 Zadanie
54 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

 

AD <--- dwusieczna kąta BAC

DD' <--- wysokość trójkata ADB

DD'' <--- wysokość trójkąta ADC

D' i D'' to miejsca spadków wsokości na podstawę.

Z rysunku wynika, że trójkąty są podobne cecha kbk.

Z tego wynika, że DD'=DD'' czyli h 1 =h 2 .

Statusnek pól trójkątów wynosi --->

Odpowiedź:

a) Stosunek pól trójkątów na jakie dwusieczna BAC dzieli trójkąt ABC wynosi .

b) Pola powstałych trójkątów wynoszą P ADB =9cm 2 , P ADC =12cm 2