Matematyka
 
Matematyka z plusem 3. Zbiór zadań 2001 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Braun Marcin, Lech Jacek
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2001
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Aby podzielić odcinek na dowolną ilość równych części korzystamy z twierdzenia Talesa. Rysujemy półprostą o początku w jednym z końców odcinka nachyloną do odcinka AB pod jakimś kątem różnym od 180stopni. Wbijamy cyrkiel w punkcie, od którego zaczęliśmy rysować półprostą i zaznaczamy odcinek dowolnej długości-otrzymujemy punkt C. Nie zmieniając rozwartości cyrkla wbijamy go w punkt C i odkładamy kolejny odcinek. Czynność powtarzamy aż do uzyskania dowolnej ilości części. Rysujemy prostą przechodzącą przez ostatni punkt oraz punkt B. Rysujemy proste równoległe do narysowanej prostej tak by przechodziły przez pozostałe punkty.

a) Dzielimy odcinek na 3 części i zaznaczamy punkt pierwszy, który będzie odznaczać, stosunek długości 1:2

b) Dzielimy odcinek na 9 części i zaznaczamy piąty, który będzie odznaczać, stosunek długości 5:4

c) Dzielimy odcinek na 7 części i zaznaczamy trzeci, który będzie odznaczać, stosunek długości 3:4

d) Dzielimy odcinek na 7 cześci i zaznaczamy drugi, który będzie odznaczać, stosunek długości 2:5