Matematyka
 
Matematyka z plusem 3. Zbiór zadań 2001 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Braun Marcin, Lech Jacek
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2001
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

punkt A=(2,1), punkt B=(x,y) więc następnie wyznaczam wektor AB=( )  następnie przesuwamy punkt B o wektor AB więc odpowiednio dla naszych punktów:

a) AB=( )=(-2,-1) czyli nowe współrzędne punktu =(-2,-1)

b) Przekształcenie względem osi OX- dowolny punkt P( x , y ) ma swój obraz w punkcie P'( x , - y ) więc w naszym przypadku: A'=(2,-1)

c) AB=(3-2,2-1)=(1,1) czyli nowe współrzędne punktu A'=(4,3)

d) Przekształcenie względem wykresu funkcji y=x czyli w symetrii względem prostej y = x obrazem dowolnego punktu P( x , y ) jest punkt P'( y , x ) więc w naszym przykładzie: A'=(1,2)