Matematyka
 
Matematyka wokół nas 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 60 cm

11 Zadanie
12 Zadanie
Sprawdź.1 Zadanie
Sprawdź.2 Zadanie
Sprawdź.3 Zadanie

Prostopadłościan ma 12 krawędzi.

Oznaczmy długość krawędzi jako a.

Z treści zadania wiemy, że suma wszystkich krawędzi wynosi 60cm. Układamy zatem równanie:

 

Krawędź ma długość 5cm.

Odpowiedź: Odp. C