Matematyka
 
Matematyka wokół nas 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Które zdanie jest fałszywe? A Rozwiązaniem równania 2a-1=17 4.5 gwiazdek na podstawie 12 opinii

A

2a - 1 = 17

2a = 17 + 1

2a = 18

a = 9

PRAWDA

B

26 + 3b = 53

3b = 53 - 26

3b = 27

b = 9

PRAWDA

C

Aby obliczyć niewiadomą w równaniu trzeba wykonać dzielenie przez 4, a nie pomnożyć jak napisano w podpunkcie

FAŁSZ

D

Aby obliczyć niewiadomą w równaniu od sumy nalezy odjąć 16

PRAWDA

Odpowiedź prawidłowa: C