Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

Przypomnienie: I=1 V=5 X=10 L=50 C=100 D=500 M=1000

a) 12=XII       15=XV           19=XIX         20=XX       

24=XXIV       26=XXVI        29=XXIX        30=XXX

b) 38=XXXVIII       39=XXXIX         40=XL             49=XLIX

    50=L                90=XC             120=CXX          145=CXLV