Fizyka
 
Świat fizyki 2A (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajger, Małgorzata Godlewska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Jak wyznacza się wypadkową... 3.5 gwiazdek na podstawie 4 opinii

 

Wypadkowa dwóch sił, które działają wzdłuż tej samej prostej i mają przeciwne zwroty obliczamy przez odjęcie siły o większej wartości od siły o mniejszej wartości (będzie to różnica sił składowych). Kierunek tej siły będzie zgodny z kierunkiem sił składowych, a zwrot zgodny ze zwrotem siły o większej wartości. 

 

Wypadkowa dwóch sił, które działają wzdłuż tej samej prostej i mają zgodne zwroty obliczamy przez dodanie wartości sił (będzie to suma sił składowych). Kierunek tej siły będzie zgodny z kierunkiem sił składowych, a zwrot zgodny ze zwrotem tych sił.