Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Ciało porusza się ruchem harmonicznym o okresie T = 4 s i amplitudzie... 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

 

 

 

 

 

Obliczamy chwile w których wychylenie będzie równe:

 

Korzystamy z ogólnego wzoru na wychylenie:

   

Wówczas dla naszego przypadku mamy, że:

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do zależności:

 

 

Z tablic trygonometrycznych odczytujemy, że:

 

Wówczas w naszym przypadku mamy, że:

`pi/2\ 1/s*t=pi/3\ \ \ \ \ |:pi`  

`1/2\ 1/s * t = 1/3\ \ \ \ \ |*2\ s`  

`t=2/3\ s`  

Teraz skorzystajmy z ogólnego wzoru na prędkość w ruchu drgającym:

`v(t) = Aomega cos(omegat+phi)`  

Dla naszego przypadku mamy, że:

`v(t) = Aomega cos(omegat)`  

`v(t) = A (2pi)/T cos((2pi)/T t)`  

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`v(2/3\ s) = 0,05\ m*(2*3,14)/(4\ s) * cos((2pi)/(4\ s)*2/3\ s) = 0,0785\ m/s*cos(pi/3) = 0,0785\ m/s*1/2 = `   

`\ \= 0,03925\ m/s ~~ 0,039\ m/s =0,039\ (100\ cm)/s=3,9\ (cm)/s`