Fizyka
 
Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Część 2 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

Wiemy, że dla źródła punktowego fala przenosi energię przez powierzchnie S o wartości:

 

gdzie dla naszego przypadlu mamy, że:

 

Korzystamy z wzoru na moc:

   

gdzie dla naszego przypadku mamy, że:

 

Wówczas otrzymujemy, że:

  

Podstawaiamy dane liczbowe do wzoru: