Fizyka
 
Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Część 2 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

Na rysunkach 1 i 2 podano wykresy zależności wychylenia (y) od odległości...

Zadanie 7.55 Zadanie
Zadanie 7.56 Zadanie
Zadanie 7.57 Zadanie
Zadanie 7.58 Zadanie

 

Widzimy, że dla pełnego okresu przypada 12 podziałek na osi x dla obu rysunków. Wiemy, że okes drgań jest wprost proporcjonalny do 360 o . Możemy zatem obliczyć, przy pomocy proporcji jaka część przypada dla jednej podziałki wykresu:

  

 

Wówczas otrzymujemy, że:

 

 

 

Na pierwszym rysunku widzimy, że wykresy są w odległości dwóch podziałek na wykresie. Możemy zatem zapisać, że:

 

   

Na drugim rysunku widzimy, że wykresy są w odległości 4 podziałek na wykresie, możemy zatem zapisać, że:

 

 

 

 

Dla pierwszego rysunku:

Dla drugiego rysunku:

 

 

W zadaniu podane mamy, że fale mają takie same długości i amplitudy. Oznacza to, że okres drgań, długości fal, częstotliwości będą takie same.

Dla pierwszego rysunku możemy zapisać wzory w postaci:

 

Wówczas powstałą falę możemy opisać jako:

    

 

 

Korzystamy z wzoru:

 

Wówczas otrzymujemy, że:

  

Oznacza to, że mamy:

 

 

 

 

Zakładamy, że:

  

Wówczas otrzymujemy, że:

  

Z wykresu odczytujemy, że:

 

 

Wówczas otrzymujemy, że:

  

 

 

 

 

 

Analogicznie będziemy rozwiązywać, dla drugiego przypadku. Z drugiego rysunku odczytujemy, że:

   

    

Wówczas otrzymujemy, że amplituda wynosi: