Fizyka
 
Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Część 2 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Grupa uczniów, stojąc w wodzie niedaleko brzegu morza, usiłowała wyznaczyć.... 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

 

Korzystamy z wzoru:

 

gdzie λ jest długością fali, v jest jej prędkością, f jest częstotliwością. Z powyższego wzoru wynika, że wzór na prędkość fali ma postać:

 

gdzie częstotliwość możemy zapisać jako stosunek ilości fal do czasu ich ruchu:

 

gdzie m jest ilością fal, czyli będzie wynosić:

   

ponieważ n to liczba grzbietów fali. Pomiędzy dwoma grzbietami znajduje się jedna długość fali. Wówczas otrzymujemy, że wzór na prędkość fali będzie miał postać:

  

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru: