Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

 

Wiemy, że okres drgań możemy przedstawić jako stosunek czasu, w którym drga do ilości wykonanych drgań:

  

Wiemy również, że okres drgań wahadła możemy przedstawić jako:

 

Wówczas porównując oba wzory wyznaczymy wzór na długość wahadła:

  

Podnosimy do kwadratu:

 

 

 

Wiemy, że czas drgań wahadeł jest dla obu taki sam, możemy zatem zapisać, że:

`l_1= (t^2 g)/(4pi^2 n_1^2)\ \ \ "oraz"\ \ \ l_2= (t^2 g)/(4pi^2 n_2^2)`   

Obliczmy teraz stosunek pierwszego wahadła do drugiego:

`l_1/l_2 = ( (t^2 g)/(4pi^2 n_1^2))/( (t^2 g)/(4pi^2 n_2^2)) `    

`l_1/l_2 = (t^2 g)/(4pi^2 n_1^2) * (4pi^2 n_2^2)/(t^2 g)`  

`l_1/l_2 = strike(t^2 g)/(strike(4pi^2) n_1^2) * (strike(4pi^2) n_2^2)/strike(t^2 g)`  

`l_1/l_2 = (n_2^2) / (n_1^2)`  

Korzystamy z danych podanych w zadaniu:

`l_1/l_2 = ((2n_1)^2) / (n_1^2)`  

`l_1/l_2 = (4n_1^2) / (n_1^2)`  

`l_1/l_2 = 4`  

`l_1= 4 l_2`  

Otrzymaliśmy, że pierwsze wahadło jest 4 razy dłuższe od drugiego wahadła. Oznacza to, że:

`l_1>l_2`  

Możemy zatem zpisać, że:

`Deltal=l_1-l_2`  

`Deltal=4l_2-l_2`  

`Deltal=3l_2`  

Zamieniamy stronami:

`3l_2 = Deltal\ \ \ \ |:3`  

`l_2 = (Delta l)/3`  

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru i otrzymujemy, że:

`l_2 = (0,24\ m)/3=0,8\ m = 8\ cm`  

Teraz przedstawimy długość pierwszego wahadła za pomocą długości drugiego wahadła i zmiany długości: 

`l_1-l_2 = Deltal\ \ \ \ |+l_2`  

`l_1 = Deltal+l_2`  

Otrzymujemy wówczas, że:

`l_1 = 0,24\ m+0,8\ m = 0,32\ m=32\ cm`