Fizyka
 
Fizyka 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016

Jeżeli w sklepie zechcesz ocenić...

Ćwiczenie Zadanie

Dla przykładu rozwiążmy zadanie. Podczas obliczeń powinieneś podać własne wyniki pomiarów!

 

Moja piędź ma długość  18 cm .

 

Szerokość ławki ma  27 piędzi , a długość  71 piędzi. 

 

Szerokość ławki:

 

A długość ławki:

 

 

Szerokość ławki ma 500 cm, a długość 1300 cm (na przykład). 

 

Dokładniejszy pomiar został wykonany za pomocą linijki.