Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016

Jola i Rysiek siedzą na huśtawce...

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie

 

 

 

 

 

 

Obliczamy iloczyn masy Joli i jej odległości od osi obrotu:

 

Wiemy że iloczyn masy Joli i jej odległości od osi obrotu jest równy iloczynowi masy Ryśka i jego odległości od osi obrotu:

`"m"_"J"*"x"_"J"="m"_"R"*"x"_"R"`  

Możemy więc obliczyć odległość Ryśka od osi obrotu:

`"m"_"J"*"x"_"J"="m"_"R"*"x"_"R"\ \ \ "/: m"_"R"`     

`("m"_"J"*"x"_"J")/"m"_"R"=("x"_"R"*strike("m"_"R"))/strike("m"_"R")`   

`"x"_"R"=("m"_"J"*"x"_"J")/"m"_"R"`  

Podstawiamy dane liczbowe:

`"x"_"R"=(90\ strike"kg"*"m")/(60\ strike"kg")`  

`"x"_"R"=1,5\ "m"`  

`"a)"`  

Jola siedzi w odległości  3 m od osi obrotu huśtawki.

`"b)"`  

Iloczyn masy Joli i jej odległości od osi obrotu wynosi  90 N ∙ m .

`"c)"`  

Iloczyn masy Ryśka i jego odległości od osi obrotu wynosi  90 N ∙ m .

`"d)"`  

Rysiek siedzi w odległości 1,5 m od osi obrotu studni.