Fizyka
 
Fizyka 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016

Wykresy pokazują zależność...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

 

Po zawieszeniu przedmiotu o ciężarze 6 N sprężyna A wydłuży się o  10 cm , a sprężyna B o  6 N.

 

 

Aby wydłużenia sprężyn były równe 5 cm, na sprężynie A należy zawieścić przedmiot o ciężarze  3 N , a na sprężynie B przemiot o ciężarze  5 N.