Fizyka
 
Fizyka 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Na rysunku zobrazowano... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

 

Na rysunku zaznaczono liniami przerywanymi proste, wzdłuż których działają poszczególne siły. Ramię siły to najkrótszy odcinek łączący te proste z osią obrotu (zaznaczona na rysunku). W przypadku siły A odcinek ten jest równy zero, ponieważ prosta, wzdłuż której siła działa, przecina oś obrotu. Z rysunku wynika, że najdłuższe ramię ma siła D. 

Odpowiedź: Najdłuższe ramię ma siła D.  

 

Najmniejszą wartość ma moment siły A .

 

Momenty sił B i C mogą obrócić klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.