Fizyka
 
Fizyka 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Linijkę oparto o ołówek... 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

 

Iloczyn masy 1 euro i odległości tej monety od środka linijki wynosi:

  

 

Linijka leży poziomo i nie rusza się, więc musi pozostawać w równowadze. To oznacza, że iloczyn masy 2 centów i odległości tej monety od środka linijki jest równy iloczynowi masy 1 euro i odległości tej monety od środka linijki:

 

 

Obliczamy masę monety:

 

 

 

Odpowiedź:  Masa 2 centów wynosi 3 g.