Fizyka
 
Fizyka 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Na zamieszczonym obok rysunku...

Ćwiczenie 2 Zadanie

Przy wydłużeniu sprężyny o 10 cm, siła wzrasta o 200 N. Przy wartości wydłużenia 20 cm, siła wynosi 400 N. Wydłużając sprężynę do wartości 25 cm, zwiększamy jej długość o 5 cm (25 cm-20 cm=5 cm). To oznacza, że siła wzrośnie o 100 N, czyli na wysokości 25 cm wyniesie 500 N (400 N+100 N=500 N). 

Odpowiedź: Na  nowej skali na wysokości 25 cm znalazłaby się wartość siły równej 500 N.