Przyroda
 
Przyrodo. witaj! 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Gromek Ewa, Kłos Ewa, Kofta Wawrzyniec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Wymień powody, dla których w części krajów 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wymień powody, dla których w części krajów

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Powodem wprowadzenia wspólnej waluty w Unii Europejskiej było m. in. to, że podczas podróży po krajach Unii Europejskiej konieczna była wymiana walut, poza tym różnice w kursach walut utrudniały wiele transakcji finansowych prowadzonych na terenach państw członkowskich.