Przyroda
 
Przyrodo. witaj! 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Gromek Ewa, Kłos Ewa, Kofta Wawrzyniec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

Na mapach hipsometrycznych oznaczone jest tylko ukształtowanie powierzchni terenu, ewentualnie rzeki, jeziora i granice państw. Na mapie ogólnogeograficznej, oprócz tego, co oznacza się na mapie hipsometrycznych, oznacza się również miasta, autostrady, drogi.