Przyroda
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Gromek Ewa, Kłos Ewa, Kofta Wawrzyniec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Wyjaśnij, czym się różni mapa hipsometryczna od 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Na mapach hipsometrycznych oznaczone jest tylko ukształtowanie powierzchni terenu, ewentualnie rzeki, jeziora i granice państw. Na mapie ogólnogeograficznej, oprócz tego, co oznacza się na mapie hipsometrycznych, oznacza się również miasta, autostrady, drogi.