Matematyka
 
Matematyka na czasie! 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Punkty A=(-4, 0) 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Zauważmy, że środkiem średnicy AB jest punkt (6, 0). Oznaczmy ten punkt jako D. Odcinki AD oraz BD są promieniami półkoła i mają długość 10. Odcinek DC także jest promieniem i ma długość 10. 

Początek układu współrzędnych oznaczmy jako O. 

Odcinek OC ma długość t. Odcinek OD ma długość 6. Korzystając z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta ODC możemy zapisać:

 

 

 

 

 

 

Druga współrzędna punktu C to 8.