Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

Deltoid to czworokąt, który ma dwie pary sąsiednich boków równej długości. 

Zauważmy, że odcinki AB i BC mają jednakową długość - są przeciwprostokątnymi w trójkątach prostokątnych o przyprostokatnych 3 o 1. 

 

 

 

 

 

Odcinek CD ma długość 5. Obliczmy długość odcinka AD (korzystając z twierdzenia Pitagorasa)

 

 

 

 

 

Odcinki CD i AD także mają jednakową długość.

 

Czworokąt ABCD ma więc dwie pary sąsiednich boków jednakowej długości, więc jest deltoidem. Obliczmy jego obwód:

 

 

 

Pole deltoidu obliczamy jako połowę iloczynu długości jego przekątnych. 

Korzystając z twierdzenia Pitagorasa obliczmy długość odcinka BD:

 

 

 

 

 

Korzystając z twierdzenia Pitagorasa obliczmy długość odcinka AC:

 

 

 

 

 

Obliczamy pole czworokąta: