Matematyka
 
Matematyka na czasie! 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

Sprawdź, czy zaznaczony na rysunku odcinek

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

 

Musimy sprawdzić, czy zaznaczony na rysunku trójkąt jest prostokątny:

Sprawdzimy to, korzystając z twierdzenia odwrtonego do twierdzenia Pitagorasa:

 

 

Powyższa równość nie jest prawdziwa, więc zaznaczony tójkąt nie jest prostokątny, co oznacza, że odcinek długości 12 nie jest wysokością trapezu. 

 

 

 

Musimy sprawdzić, czy zaznaczony na rysunku trójkąt jest prostokątny:

 

 

 

Powyższa równość jest prawdziwa, więc zaznaczony trójkąt jest prostokątny, czyli odcinek długości 12 jest wysokością równoległoboku. 

 

 

 

Wiemy, że przekątne w rombie przecinają się w połowie i pod kątem prostym. Przekątne rombu mają długości 24 i 10, więc ich połowy mają długości 12 i 5. Korzystając z twierdzenia Pitagorasa obliczmy, jaką długość ma boku rombu (a):

 

 

 

 

 

Pole rombu możemy obliczyć, jako połowę iloczynu długości przekątnych:

 

 

Z drugiej strony, romb jest równoległobokiem (bo ma dwie pary boków równoległych), więc jego pole możemy obliczyć jako iloczyn podstawy (13) i wysokości. Oznaczmy wysokość jako h. Wtedy musi zachodzić równość:

 

 

 

Wysokość nie ma więc długości 12, więc zaznaczony na czerwono odcinek nie jest wysokością rombu.