Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Czy większą powierzchnię 5.0 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Czy większą powierzchnię

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

 

Od pola kwadratu o boku 10 cm musimy odjąć pole koła o promieniu 5 cm (10 cm:2=5 cm).

 

 

 

 

 

Od pola koła o promieniu 5 cm musimy odjąć pole kwadratu o przekątnej 10 cm. Należy pamiętać, że kwadrat jest rombem (bo ma wszystkie boki jednakowej długości), więc jego pole możemy obliczyć tak, jak pole rombu - biorąc połowę iloczynu długości przekątnych.

 

   

 

Odpowiedź:

W drugim przypadku otrzymamy ścinki o większej powierzchni.