Matematyka
 
Matematyka na czasie! 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

Zauważmy, że powstały cztery trójkąty prostokątne równoramienne:

 

Suma miar kątów w każdym trójkącie wynosi 180 stopni, a kąty przy podstawie w trójkącie równoramiennym mają jednakowe miary, dlatego miara kąta przy podstawie w tych trójkątach wynosi:

 

 

 

Kąt półpełny ma 180 stopni, więc każdy z kątów pomarańczowego czworokąta ma miarę:

 

 

Pomarańczowy czworokąt ma wszystkie kąty proste oraz wszystkie boki jednakowej długości (każdy bok to podstawa trójkąta równoramiennego o ramionach 3 cm). Oznacza to, że ten czworokąt jest kwadratem. 

Pole pomarańczowego trójkąta obliczymy, odejmując od pola kwadratu o boku 6 cm pola czterech trójkątów prostokątnych o przyprostokątnych 3 cm i 3 cm. 

 

Obliczamy długość boku kwadratu (kwadrat ma wszystkie boki jednakowej długości, więc podnosząc długość boku do kwadratu otrzymujemy pole, a więc długość boku kwadratu to pierwiastek z jego pola):

 

 

Możemy zapisać tę długość w prostszy sposób: