Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Połącz w pary każde opisane wyrażenie ... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Na podstawie każdego z podanych opisów zapisujemy odpowiednie wyrażenie i łączymy je z odpowiadającym mu rozwiązaniem.  

  

Objętość obliczamy ze wzoru: V=a 3 , gdzie a to długość krawędzi sześcianu.

Zatem:
 

 

  

Pole sześcianu obliczamy ze wzoru: P=6a 2 , gdzie a to długość krawędzi sześcianu. 

Zatem:
 
 

 

Objętość sześcianu jest równa 6 9 .
Objętość obliczamy ze wzoru: V=a 3 , gdzie a to długość krawędzi sześcianu.      

 
  

Zatem:
 
 


 

Pole sześcianu jest równe 6 13 .  
Pole sześcianu obliczamy ze wzoru: P=6a 2 , gdzie a to długość krawędzi sześcianu. 

 
 
 
  

Zatem: