Matematyka
 
Matematyka 2. Zeszyt zadań (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Oceń prawdziwość każdego zdania. Podkreśl ... 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Oceń prawdziwość każdego zdania. Podkreśl ...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

Pierwszy wiersz w tabelce: 

Iloraz długości okręgu (L) i jego średnicy (d) wynosi  π
 

Średnica jest dwa razy dłuższa od promienia, czyli d=2r. 
Zatem:
 

   

Iloraz długości okręgu i promienia jest równy 2 π.Drugi wiersz w tabelce:

Wiemy, że:
 

gdzie L to długość okręgu (obwód koła), d to długość średnicy koła.

Wyznaczamy z tego wzoru d.

Zatem:
 

 

Długość średnicy jest równa ilorazowi długości okręgu i liczby π.

 

Iloraz długości okręgu i jego promienia jest równy 2π .

P

F

Długość średnicy koła równa jest ilorazowi obwodu tego koła i liczby π .

P

F