Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Wskaż wszystkie zdania ... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

A.  - zdanie fałszywe

Nie znajdziemy takiej liczby całkowitej, która podniesiona do sześcianu jest równa 800. 

Zatem ³√800 nie jest liczbą całkowitą. 


B. - zdanie prawdziwe

15 3 =3375, więc 1,5 3 =3,375. 

Zatem:
 

Pierwiastek trzeciego stopnia z liczby 3,375 jest liczbą wymierną.  


C. - zdanie prawdziwe

Liczba 3 3 =27 jest mniejsza od 30. 
Liczba 4 3 =64 jest większa od 30. 

Zatem:
 
 
 

Pierwiastek trzeciego stopnia z 30 jest liczbą większą od 3. 


D. - zdanie prawdziwe

Liczba ( 1 / 2 ) 3 = 1 / 8 jest liczbą większą od 1 / 10

Liczba ( 1 / 3 ) 3 = 1 / 27  jest liczbą mniejszą od  1 / 10

Zatem:

 

 

 

Pierwiastek trzeciego stopnia z  1 / 10 jest liczbą mniejszą  1 / 2


Zdania prawdziwe podano w przykładach: B. , C. i D.