Matematyka
 
Matematyka 2. Zeszyt zadań (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Chłopiec pomyślał pewną liczbę, obliczył z niej ... 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

x - liczba pomyślana przez chłopca

Chłopiec najpierw obliczył pierwiastek kwadratowy z tej liczby. 

Następnie do otrzymanego wyniku dodał 3. 

Sumę tę chłopiec podzielił przez 2. 

W wyniku otrzymał liczbę 5.

Mamy więc:

    

Obliczamy ile wynosi x, czyli liczba pomyślana przez chłopca. 
 

 
 

Zatem (liczba podpierwiastkowa musi być liczbą nieujemną):
 


Odpowiedź:
Chłopiec pomyślał liczbę 49